Ask me anything    RSS    Archive   
F/23. JE: Arashi, SMAP, NEWS, Ohno, Jun, Sakumoto, Tsuyopon, Shige. Others: Nagasawa Masami, Kiko Mizuhara, ROLA, Kengo Kora, Eita, Miura Haruma, Kiritani Kenta, Yoshitaka Yuriko, Aoi Yuu, Tanihara Shosuke, etc. ♥
Theme: Linear by Peter Vidani